Práca v Nemecku pre zdravotné
sestry a lekárov zo Slovenska

V Nemecku je veľmi veľký dopyt po zdravotníckom personáli. Sú naliehavo vyhľadávaní v nemocniciach, najmä v prípade intenzívnej starostlivosti a anestézie.

Väčšina zdravotných sestier je v Nemecku potrebná v oblasti  starostlivosti o seniorov. Ošetrovatelia pracujú prevažne v zariadeniach pre seniorov (inými slovami v domovoch dôchodcov), mnohí tiež v tzv. Ambulantnej starostlivosti o seniorov.

Práca v oblasti ošetrovateľstva, či už v nemocnici alebo pri starostlivosti o seniorov, je teda v Nemecku činnosťou so 100% zárukou zamestnania.

Z dôvodu vysokého dopytu mnoho inštitúcií zamestnáva aj zdravotné sestry z iných krajín.

Pre zdravotné sestry zo Slovenska je zamestnanie v Nemecku obzvlášť vhodné, pretože štatút EÚ odbúrava mnoho úradných formalít, nie je potrebné povolenie na pobyt ani pracovné povolenie.

Každý, kto má odbornú kvalifikáciu na Slovensku si ju môže preniesť do Nemecka. Predpokladom na túto prácu je v konečnom dôsledku iba znalosť nemeckého jazyka. Väčšina spolkových krajín Nemecka požaduje nemčinu na úrovni B2 (z Goetheho inštitútu), v niektorých spolkových krajinách stačí úroveň B1.

Možnosti zárobku pre zdravotné sestry/ošetrovateľov sa v Nemecku pohybujú (hrubý odhad) niekde medzi 10, - EUR v hrubom na hodinu pre ošetrovateľské pomocné sily (asistentov) a asi 20, - EUR v hrubom pre zdravotné sestry s dodatočnou kvalifikáciou v chirurgickej oblasti alebo intenzívnej starostlivosti.
Bežná zdravotná sestra alebo bežný ošetrovateľ seniorov má možnosť zárobku približne od 13, - do 18, - EUR v hrubom. To vedie k čistým mesačným príjmom od 1 000 EUR do 2 000 EUR (v závislosti od dane atď.).

Ak ešte nemáte uznanie skúšky v Nemecku - alebo jazykovú úroveň B2, môžete spočiatku pracovať ako ošetrovateľský asistent a zarobiť cca 10, - EUR v hrubom na hodinu. 

Pre všetky slovenské zdravotné sestry/ošetrovateľov, ktorí si dokážu predstaviť pracovať v Nemecku, sme k dispozícii ako váš nový zamestnávateľ  (ms personal & service GmbH). 

ms personal & service GmbH je sprostredkovateľská agentúra ktorá sa okrem iného špecializuje na sprostredkovanie zdravotníckeho personálu.

ms personal & service GmbH je zároveň aj zamestnávateľom sestier, uzatvára s nimi zmluvy, spolupracuje s nemocnicami a domovami s opatrovateľskou službou, organizuje prácu, zabezpečuje mzdy a všetko s tým spojené.

Kto je zamestnaný prostredníctvom ms personal & service GmbH, je v Nemecku 100%  sociálne poistený a v dôsledku toho má právo na nemecké dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie pre prípad nezamestnanosti, nárok na nemocenské v prípade choroby, platenú dovolenku atď.

Na začiatku je dôležité, aby ste si ponechali svoje prvé bydlisko na Slovensku a ms personal & service GmbH Vám poskytne bezplatné ubytovanie v Nemecku.

 

ms personal & service GmbH Vám pomôže pri uznaní slovenskej skúšky v Nemecku a zaistí, aby ste v Nemecku mohli pracovať podľa Vašich prianí a znalostí.

Keďže sme činní v celom Nemecku, môžete pre nás pracovať v regióne, v ktorom chcete. A ďalšou výhodou je, že môžete spoznať rôzne mestá podľa Vášho priania, napr. pracovať každý mesiac v inom meste.
Určite sa na mieste stretnete s krajanmi. Mnohí Slováci žijú a pracujú dlhodobo v Nemecku.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať kolegyňu, pani Sandru Blagec, a to buď emailom na:

s.blagec@ms-personal.de  
telefonicky: +49 30 2844 5990,
mobil: +49 160 908 76 526
(tiež cez Vıber / WhatsApp).

 

 

Obdržíte od nás pracovné zmluvy na dobu neurčitú, ktoré sú založené aj na nemeckej kolektívnej zmluve.

Sme Vám k dispozícii aj v prípade záujmu o osobné, nezáväzné (a bezplatné) informačné stretnutie.
Pani Blagec a pán von der Ahé sú pravidelne prítomní v Bratislave. Prostredníctvom e-mailu si tu môžete s nami dohodnúť stretnutie.

Napokon ešte niekoľko faktov:

  • ms personal & service GmbH bola založená v Mníchove v roku 1989
  • odvtedy je vo vlastníctve Moniky Möhner a Petra von der Ahé ako stredne veľká spoločnosť
  • od roku 1989 zamestnávala v Nemecku približne 2 000 sestier
  • má pobočky v Mníchove, Frankfurte, Düsseldorfe, Hamburgu a Berlíne