Θέσεις εργασίας στη Γερμανία για Έλληνες νοσηλευτές

Στη Γερμανία υφίσταται μία μεγάλη ανάγκη σε νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ζητείται επειγόντως από τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας. Σε αυτή την περίπτωση εντελώς ιδιαιτέρως επίσης και οι τομείς της εντατικής φροντίδας και αναισθησιολογίας έχουν μεγάλη ζήτηση.

Η μεγαλύτερη ανάγκη σε προσωπικό νοσοκομειακής περίθαλψης εντοπίζεται στη Γερμανία στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων, όπου ζητείται πολύ νοσηλευτικό προσωπικό.Πολλοί νοσηλευτές εργάζονται σε δομές ηλικιωμένων (στους στην καθημιλουμένη ονομαζόμενους οίκους ευγηρίας), πολλοί επίσης και στην έτσι ονομαζόμενη εξωτερική περίθαλψη για ηλικιωμένους.

Μία εργασιακή απασχόληση στον τομέα της  περίθαλψης, το ίδιο έτσι στο νοσκομείο ή στην φροντίδα ηλικιωμένων, αποτελεί στη Γερμανία συνεπώς ένα λειτούργημα με 100% εγγύηση σταθερής εργασίας.

Η μεγάλη ανάγκη λόγω έλλειψης αναγκαίου προσωπικού στους τομείς εργασίας των επαγγελμάτων υγείας όπως νοσηλευτικού προσωπικού οδηγεί πολλές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στην πρόσληψη επίσης και νοσηλευτών από άλλες χώρες εκτός Γερμανίας.

Για νοσηλευτές από την Ελλάδα ενδείκνυται για αυτό εντελώς ιδιαίτερα μία εργασιακή απασχόληση στη Γερμανία, διότι, εξαιτίας της ιδιότητας κράτους μέλους της Ελλάδας στην Eυρωπαϊκή Ένωση πολλές επίσημες διατυπώσεις των δημοσίων υπηρεσιών αίρονται, κανείς δεν χρειάζεται καμία άδεια παραμονής και εργασίας.

Όποιος διαθέτει ένα δίπλωμα ολοκλήρωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως νοσηλευτής, μπορεί να αναγνωρίσει αυτό απρόσκοπτα ως ισάξιο του αντίστοιχου γερμανικού διπλώματος στη Γερμανία. Προϋπόθεση για αυτό είναι ωστόσο ακόμη πιστοποιημένες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Τα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια στη Γερμανία απαιτούν ένα πιστοποιητικό Γερμανικών στη βαθμίδα του B2 (από το ινστιτούτο του Goethe), σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια αρκεί ήδη η βαθμίδα του B1.

Δυνατότητες μισθολογικών απολαβών

Οι δυνατότητες απολαβών για νοσηλευτές βρίσκονται στη Γερμανία με μία γενική προσέγγιση περίπου μεταξύ 10,-- EURO μικτά ανά ώρα για έναν βοηθό νοσηλευτή χωρίς προϋπηρεσία, και περίπου 20,-- EURO μικτά για έναν νοσηλευτή με επιπρόσθετη εξειδίκευση στον τομέα εγχειρητικής φροντίδας- ή εντατικής φροντίδας.

Μία κανονική νοσοκόμα ή ένας κανονικός φροντιστής ηλικιωμένων αμείβεται στο περίπου από 13,-- EURO μέχρι περίπου 18,-- EURO μικτά. Από αυτό προκύπτουν μηνιαίες καθαρές αποδοχές μεταξύ 1.100,-- und 2.000,-- (ανάλογα με την φορολογική κατηγορία, τις ώρες κανονικής μερικής ή πλήρους εργασίας και άλλους παράγοντες) EURO. Σε αυτόν τον μισθό μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον προσαυξήσεις και επιδόματα.

Όποιος δεν έχει ακόμα αποκτήσει την αναγνώριση των εξετάσεων για το δίπλωμα στη Γερμανία και – ή δεν έχει ακόμα πιστοποίηση της γλωσσικής βαθμίδας B2, μπορεί αρχικά να εργαστεί ως βοηθός φροντίδας και μπορεί να λάβει περίπου 10,-- μικτά ως ωρομίσθιο.

Για όλους τους Έλληνες νοσηλευτές, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στη Γερμανία, βρίσκεται η εταιρεία ms personal & service gmbh στη διάθεσή τους ως ο δικός τους νέος εργοδότης στη Γερμανία.

Ταυτόχρονα είναι η ms personal & service gmbh όμως επίσης και εργοδότης για νοσηλευτές, συνάπτει συμβόλαια εργασίας με νοσηλευτές, συνεργάζεται με κλινικές και οίκους ευγηρίας, οργανώνει τις προϋποθέσεις εργασίας, πληρώνει τους μισθούς και διεκπεραιώνει ο,τιδήποτε συνανήκει σε αυτά.

Όποιος υπάγεται στην εργοδοτική αρμοδιότητα της ms personal & service gmbh, καλύπτεται στο 100% στη Γερμανία στο ασφαλιστικό δημόσιο σύστημα και έχει συνεπώς δικαίωμα στο γερμανικό σύστημα συνταξιοδότησης, φαρμακοιατρικής περίθαλψης, στην ασφάλεια ανεργίας, δικαίωμα σε άμεση καταβολή μισθού σε περίπτωση ασθενείας, επίδομα αδείας κ.τ.λ..

Στην αρχή της εργασιακής απασχόλησής σας προσφέρεται ως η καλύτερη δυνατότητα, ότι εσείς μπορείτε να διατηρήσετε την πρώτη κατοικία σας στην Ελλάδα και ότι εσείς θα αποκτήσετε την από τη ms personal & service gmbh προσφερόμενη διαμονή στη Γερμανία δωρεάν στη διάθεσή σας.

Η ms personal & service gmbh είναι μία εταιρεία διαμεσολάβησης για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, και είναι εξειδικευμένη μεταξύ άλλων στην πρόσληψη νοσηλευτών.

Ευκαρίες εργασίας

Η ms personal & service GmbH βοηθά εσάς κατά την αναγνώριση του ελληνικού διπλώματος στη Γερμανία και διασφαλίζει, ότι εσείς μπορείτε να εργαστείτε αντίστοιχα με τις επιθυμίες σας και τις γνώσεις σας στη Γερμανία.

Αφού εμείς δρούμε σε ολόκληρη τη Γερμανία, εσείς μπορείτε με εμάς να εργαστείτε σε οποιαδήποτε περιοχή, οπουδήποτε εσείς θέλετε. Και καλύτερα: Εσείς μπορείτε με δική σας επιθυμία να γνωρίσετε επίσης και διάφορες πόλεις, π.χ να εργαστείτε κάθε μήνα και σε μία άλλη πόλη.

Μαζί με αυτό εσείς θα συναντάτε με βεβαιότητα επί τόπου συνεχώς ανθρώπους από την πατρίδα σας. Πολλοί Έλληνες ζούν και εργάζονται ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας στην ms personal & service gmbh

Για όλες τις ερωτήσεις σας βρίσκεται η συνεργάτης μας κα Μαρία Αργυρού-Brand ευχαρίστως οποτεδήποτε στη διάθεσή σας. Επίσης υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι η συνεργάτης μας κυρία Blagec και ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας μας κύριος von der Ahé

Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Αργυρού μέσω email στη διεύθυνση s.blagec@ms-personal.de, ή μέσω τηλεφώνου στο +49 (0) 30 284 45 990 ή +49 (0) 157 750 547 44 (η κινητή τηλεφωνική συνομιλία μεσω WhatsApp ή Viber είναι επίσης δυνατή, εσείς μπορείτε εκτός αυτού να στείλετε σε εμάς στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ένα σύντομο αίτημα επικοινωνίας μαζί σας και η συνεργάτης μας κα Αργυρού-Brand θα τηλεφωνήσει σε εσάς άμεσα)

Με την κυρία Blagec μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση s.blagec@ms-personal.de.

Με τον κύριο von der Ahé μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης p.vonderahe@ms-personal.de.

 

Εσείς λαμβάνετε από εμάς συμβόλαια εργασίας απεριορίστου χρόνου τα οποία ασφαλώς υπόκεινται σε νόμους γερμανικής σύμβασης εργασίας

Ευχαρίστως εμείς βρισκόμαστε για μία προσωπική, μη δεσμευτική (και δωρεάν) συζήτηση παροχής πληροφοριών στη διάθεσή σας.

Η κυρία Αργυρού-Brand, η κυρία Blagec και ο κύριος von der Ahé βρίσκονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ευχαρίστως εσείς μπορείτε σε αυτή την περίπτωση να κανονίσετε ένα ραντεβού με εμάς μέσω email. Η επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψή μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίνη πραγματοποιείται στις παρακάτω ημερομηνίες:

Θεσσαλονίκη: 11.03.2018 μέχρι 13.03.2018
Αθήνα: 26.03.2018 μέχρι 28.03.2018

Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε και να φανούμε χρήσιμοι σε εσάς σχεδιάζοντας μαζί σας το εργασιακό μέλλον σας στη Γερμανία ή απλώς  δίνοντας σε εσάς πρώτες σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τη λήψη εργασίας και τη ζωή στη Γερμανία.

 

 

Ολοκληρώνοντας ακόμη ορισμένα συνοδευτικά δεδομένα:

         Η ms personal & service gmbh ιδρύθηκε το 1989 στο Μόναχο

         Βρίσκεται από τότε ως μεσαίου μεγέθους επιχείρηση στην κατοχή της Monika Möhner και του Peter von der Ahé

         Έχει προσλάβει από το 1989 περίπου 2.000 νοσηλευτές στη Γερμανία

         Έχει παραρτήματα στο Μόναχο, στην Φρανκφούρτη, Ντύσσελντορφ, στο Αμβούργο και στο Βερολίνο.